THÔNG BÁO SỐ 1 v/v tổ chức Hội thảo “Một số hướng nghiên cứu chọn lọc trong Giải tích hiện đại”

Nhằm góp phần tạo thêm môi trường giao lưu, hợp tác nghiên cứu cho các giảng viên đại học cùng các nhà nghiên cứu toán học thuộc lĩnh vực Giải tích, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức Hội thảo “Một số hướng nghiên cứu chọn lọc trong Giải tích hiện đại”. Ban tổ chức sẽ mời các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực Giải tích và ứng dụng tham gia đọc báo cáo mời. Mọi cán bộ nghiên cứu khoa học và giảng viên (kể cả học viên cao học và nghiên cứu sinh) trong ngành đều có thể đăng ký tham dự.

1. Ban tổ chức: PGS. TS. Võ Thanh Tùng (Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế, Trưởng Ban), GS. TSKH. Vũ Ngọc Phát (Viện Toán học, Đồng Trưởng Ban), PGS. TS. Nguyễn Trường Thọ (Trưởng phòng KHCN & HTQT, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế), PGS. TS. Phan Nhật Tĩnh (Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế), TS. Lê Anh Tuấn (Phó trưởng khoa Toán, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế), TS. Nguyễn Huyền Mười (Viện Toán học).

2. Thời gian và địa điểm: Hội thảo diễn ra từ ngày 26/08/2021 đến ngày 29/08/2021 tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Đăng ký tham dự: Các đại biểu vui lòng đăng ký tham dự và trình bày báo cáo tại Hội thảo bằng cách gửi phiếu đăng ký (theo mẫu đính kèm) đến địa chỉ email maths@husc.edu.vn.

4. Kinh phí tham dự Hội thảo: 300.000đ/đại biểu.

5. Tóm tắt báo cáo: Tóm tắt báo cáo dài không quá 01 trang A4; Kiểu chữ Times New Roman (Unicode). Các thông tin chi tiết về các tác giả (như cơ quan công tác, địa chỉ email, số điện thoại di động) trình bày dưới dạng footnote ở cuối trang. Thời hạn cuối cùng nhận đăng ký tham dự và tóm tắt báo cáo là ngày 25/07/2021.

6. Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp:
– Email: maths@husc.edu.vn
– Mobile: 0982006510 (TS. Lê Anh Tuấn)
– Websites: husc.edu.vn/khoatoan

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế trân trọng kính mời các nhà toán học, các giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học đăng ký tham dự Hội thảo.

TM. BAN TỔ CHỨC
HIỆU TRƯỞNG (TRƯỞNG BAN)

(đã ký)

PGS. TS. VÕ THANH TÙNG

Tải mẫu phiếu đăng ký tham dự hội thảo TẠI ĐÂY