Đại học chính quy

Tổng quan

Khoa Toán, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã và đang được giao nhiệm vụ đào tạo cử nhân thuộc các ngành sau:

  • Quản trị và Phân tích dữ liệu
  • Toán kinh tế
  • Toán học
  • Toán ứng dụng

Để tốt nghiệp các ngành học trên, sinh viên cần tích lũy đủ 123 tín chỉ trong toàn khóa học theo khung chương trình đào tạo đã được phê duyệt.

Ngoài những kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành được học trong trường, sinh viên còn có cơ hội được trau dồi chuyên môn thông qua các chương trình thực tập tốt nghiệp và thực hiện khóa luận tốt nghiệp đa dạng ở các cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến chuyên ngành. Qua đó, các tân cử nhân được đào tạo từ Khoa Toán, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế được kỳ vọng sẽ đáp ứng được những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và thái độ mà một sinh viên tốt nghiệp cần có để có thể khởi nghiệp ở nhiều vị trí khác nhau tại các cơ quan, doanh nghiệp.

Bên cạnh 4 ngành đào tạo hệ đại học nêu trên, Khoa Toán đã và đang đào tạo hệ sau đại học gồm: đào tạo thạc sĩ (với 2 chuyên ngành: Toán học và Toán ứng dụng) và đào tạo tiến sĩ (với 1 chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số). Do đó, nếu có nhu cầu các tân cử nhân sẽ được tạo điều kiện để theo học tiếp các chương trình đào tạo thạc sĩ ngay tại Khoa Toán, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.