Đội ngũ cán bộ khoa toán

TS. Lê Anh Tuấn
Trưởng Khoa

Ths Ngô Nhân Đức
Phó trưởng khoa

PGS. TS Nguyễn Đặng Hồ Hải
Trưởng bộ môn

TS Lê Anh Tuấn
Giảng viên

Ths Châu Thanh Hải
Giảng viên

Ths Bùi Văn Hiếu
Giảng viên

Ths Nguyễn Duy Ái Nhân
Giảng viên

Ths Hồ Vũ Ngọc Phương
Giảng viên

TS Nguyễn Hoàng Sơn
Trưởng bộ môn

TS Phan Nhật Tĩnh
Giảng viên

TS Trần Đình Long
Giảng viên

TS Bùi Văn Chiến
Giảng viên

Ths Ngô Nhân Đức
Giảng viên

Ths Mai Thị Lệ
Giảng viên

Ths Trần Công Mẫn
Giảng viên

TS Nguyễn Văn Sơn
Trưởng bộ môn

TS Phạm Lệ Mỹ
Giảng viên

TS Bùi Quang Vũ
Giảng viên

Ths Võ Quang Mẫn
Giảng viên

Ths Trần Thiện Thành
Giảng viên

Ths Nguyễn Dư Thái
Giảng viên

CN Nguyễn Thị Vui
Văn thư - Trợ lý

CN Trần Thị Kim Liễu
Phụ trách phòng máy