CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trưởng khoa: TS. Lê Anh Tuấn

Phó trưởng khoa: Ths Ngô Nhân Đức

Bộ môn Toán lý thuyết

1. Trưởng bộ môn: TS Bùi Văn Chiến

2. TS Lê Anh Tuấn

3. PGS. TS Nguyễn Đặng Hồ Hải

4. Ths Châu Thanh Hải

5. Ths Bùi Văn Hiếu

6. Ths Nguyễn Duy Ái Nhân

7. Ths Hồ Vũ Ngọc Phương

Bộ môn Toán ứng dụng

1. Trưởng bộ môn: TS Nguyễn Hoàng Sơn

2. TS Phan Nhật Tĩnh

3. TS Trần Đình Long

4. Ths Ngô Nhân Đức

5. Ths Mai Thị Lệ

6. Ths Trần Công Mẫn

Bộ môn Xác suất – Thống kê

1. Trưởng bộ môn: TS Nguyễn Văn Sơn

2. TS Phạm Lệ Mỹ

3. TS Bùi Quang Vũ

4. Ths Võ Quang Mẫn

5. Ths Trần Thiện Thành

6. Ths Nguyễn Dư Thái

Văn thư – Trợ lý giáo vụ:

CN Nguyễn Thị Vui

Phụ trách phòng máy: CN Trần Thị Kim Liễu