Các ngành đào tạo

Quản trị và phân tích dữ liệu

Mã ngành: 7440112

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30
Tổ hợp xét tuyển:
Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Xét tuyển Học bạ.

Quản trị và phân tích dữ liệu

Mã ngành: 7440112

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30
Tổ hợp xét tuyển:
Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Xét tuyển Học bạ.