1. Giới thiệu về khoa

Tên tiếng Việt: Khoa Toán.
Tên tiếng Anh: Faculty of Mathematics
Thông tin liên hệ:
Khoa Toán, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 77 Nguyễn Huệ, Thành Phố Huế.Số điện thoại: 0234.3822407
Email: khoatoan@husc.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/khoatoandhkhhue

2. Quá trình hình thành và chức năng của khoa

Ngành Toán của Đại học Khoa học Huế là một trong những ngành ra đời sớm nhất ở Viện Đại học Huế, đồng thời với sự thành lập Viện Đại học Huế vào ngày 1 tháng 3 năm 1957.

Tháng 10 năm 1976, Trường Đại học Tổng hợp Huế được thành lập trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn Khoa của Viện Đại học Huế. Khoa Toán – Lý thuộc Trường Đại học Tổng hợp Huế cũng được hình thành, với sự tiếp nhận đội ngũ giảng viên toán còn lại của Đại học Khoa học (dưới 10 người) và bổ sung một số cán bộ được đào tạo từ Hà Nội và các nước thuộc khối Đông Âu.

Tháng 6 năm 1988, Khoa Toán – Cơ – Tin học được chính thức tách ra từ Khoa Toán – Lý và cấu tạo thành 3 Bộ môn: Toán lý thuyết, Toán ứng dụng và Cơ học.

Năm 1994 Đại học Huế được tái thành lập và Đại học Tổng hợp Huế được đổi tên là Đại học Khoa học, trở lại là thành viên của Đại học Huế. Lúc này ngành Cơ học không còn được đào tạo nên đến năm 1996 Khoa được sắp xếp lại thành 4 Bộ môn: Giải tích, Đại số, Toán ứng dụng và Xác suất Thống kê.

Qua hơn 60 năm đào tạo, nhiều thế hệ sinh viên tốt nghiệp từ Khoa Toán đã hòa nhập được với môi trường thực tế và có thể tham gia công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục đào tạo, tài chính, ngân hàng, kế toán, bưu điện, công nghệ thông tin.

Khoa Toán là một trong những đơn vị của trường thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học. Nhiều đề tài cấp Nhà nước, đề tài cấp Bộ, cấp Cơ sở thường xuyên được triển khai và những kết quả nghiên cứu đã được công bố trên hàng trăm bài báo, được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước, trong đó có nhiều tạp chí thuộc hệ thống ISI. Nhiều cán bộ của khoa thường xuyên đi trao đổi chuyên môn hoặc giảng dạy tại các trường đại học hoặc viện nghiên cứu nước ngoài.

Hàng chục giáo trình và sách chuyên khảo có chất lượng cao do cán bộ của khoa biên soạn đã lần lượt được xuất bản để phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu.

3. Phân công nhiệm vụ

3.1. TS. Lê Anh Tuấn (Trưởng Khoa)

 • Phụ trách chung về mọi tổ chức, hoạt động của Khoa.
 • Xây dựng mục tiêu, kế hoạch phát triển Khoa.
 • Phụ trách công tác Đào tạo sau đại học
 • Thực hiện công tác quy hoạch chuyên môn, phát huy tinh thần đoàn kết giữa các cán bộ trong Khoa.

3.2. Ths. Ngô Nhân Đức (Phó Trưởng Khoa):

 • Phụ trách công tác Đào tạo đại học và Khối chuyên PTTH
 • Phối hợp với Công đoàn, Liên chi Đoàn để tổ chức các hoạt động liên quan.
 • Phụ trách công tác Cơ sở vật chất.
 • Công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục.
 • Quan hệ với doanh nghiệp.

4. Hệ đào tạo:

4.1. Trung học phổ thông:

 • Chuyên Toán
 • Chuyên Tin

4.2. Đại học:

 • Toán ứng dụng
 • Quản trị và phân tích dữ liệu

4.3. Sau Đại học:

 • Thạc sĩ Toán
 • Tiến sĩ Đại số