DANH SÁCH ĐẠI BIỂU

 1. TS. Nguyễn Quỳnh Anh, Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND
 2. TS. Bùi Văn Chiến, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 3. Dự bị NCS.ThS. Trần Trịnh Mạnh Dũng, Trường Đại học FPT
 4. ThS. Huỳnh Văn Dũng, Trường UK Academy Bình Thạnh
 5. Dự bị NCS.ThS. Nguyễn Vũ Dzũng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
 6. TS. Trương Thùy Dương, Học viện Ngân hàng
 7. TS. Phan Thị Mỹ Duyên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. HCM
 8. ThS. Ngô Nhân Đức, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 9. NCS.ThS. Dương Thị Hồng, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên
 10. PGS.TS. Nguyễn Đình Huy, Trường Đại học Bách khoa TP. HCM
 11. NCS.ThS. Phạm Thị Hương, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2
 12. TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên
 13. ThS. Phạm Nguyễn Nhật Khanh, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương
 14. NCS.ThS. Trần Thị Khiếu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. HCM
 15. ThS. Mai Thị Lệ, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 16. TS. Nguyễn Đắc Liêm, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 17. TS. Nguyễn Thành Long, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. HCM
 18. TS. Nguyễn Văn Lương, Trường Đại học Hồng Đức
 19. ThS. Hồ Thái Lyen, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. HCM
 20. ThS. Trần Công Mẫn, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 21. TS. Lê Anh Minh, Trường Đại học Hồng Đức
 22. PGS.TS. Nguyễn Bá Minh, Trường Đại học Thương mại
 23. TS. Nguyễn Huyền Mười, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 24. SV. Nguyễn Bạch Ngọc My, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. HCM
 25. PGS.TS. Phan Thanh Nam, Trường Đại học Quy Nhơn
 26. PGS.TSKH. Huỳnh Văn Ngãi, Trường Đại học Quy Nhơn
 27. PGS.TS. Lê Thị Phương Ngọc, Trường Đại học Khánh Hòa
 28. TS. Nguyễn Hữu Nhân, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM
 29. ThS. Nguyễn Duy Ái Nhân, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 30. GS.TSKH. Vũ Ngọc Phát, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 31. PGS.TS. Huỳnh Thế Phùng, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 32. PGS.TS. Nguyễn Đình Phư, Trường Đại học Quang Trung
 33. ThS. Hồ Vũ Ngọc Phương, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 34. TS. Nguyễn Hữu Sáu, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
 35. TS. Tạ Anh Sơn, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 36. GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 37. ThS. Nguyễn Dư Thái, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 38. Dự bị NCS.ThS. Lê Thị Mai Thanh, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
 39. PGS.TS. Nguyễn Trường Thanh, Trường Đại học Mỏ – Địa chất
 40. TS. Mai Viết Thuận, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên
 41. ThS. Nguyễn Thị Huyền Thư, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
 42. SV. Nguyễn Đạt Thực, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp. HCM
 43. TS. Nguyễn Vũ Tiến, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 44. PGS.TS. Phan Nhật Tĩnh, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 45. TS. Nguyễn Hữu Trọn, Trường Đại học Quy Nhơn
 46. TS. Lê Anh Tuấn, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 47. TS. Nguyễn Anh Tuấn, Trường Đại học Thành Đô
 48. NCS.ThS. Trần Ngọc Tuấn, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
 49. TS. Nguyễn Văn Vinh, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
 50. NCS.ThS. Lê Huy Vũ, Trường Đại học Hồng Đức
 51. TS. Bùi Quang Vũ, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế